MOOD ברוכים הבאים למערכת הרישום של סטודיו
sms על מנת להתחבר למערכת עליכם להזין מספר טלפון נייד ואת הקוד האישי אותו קיבלתם -ב
ניתן להירשם לשיעורים על בסיס מקום פנוי 25 שעות לפני מועד השיעור

{{ lesson.ToGameHour }} - {{ lesson.GameHour }}

{{ lesson.GameName }}

{{ lesson.DanceType }}

{{ lesson.StadiumName }}

מקומות פנויים: {{ lesson.NumOfAttended - lesson.TotalAttends }}

השיעור מלאקומפיט פתרונות תוכנה